Sněmovní tisk 904
Novela z. o ozdravných postupech - EU

Stav projednávání ke dni: 24. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 3. 7. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, finanční instituce, finanční trh, měnová krize, přibližování legislativy, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)