Sněmovní tisk 903
Novela z. o bankách - EU

Stav projednávání ke dni: 14. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 903/0 dne 22. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1478).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 903/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 903/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 27. 2. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7708Zbyněk Stanjura19932-30302.docx (17 KB) / PDF (332 KB, 4 strany)
19932-30303.docx (17 KB) / PDF (332 KB, 4 strany)
 4. 3. 2021 v 09:01:16


Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, hypoteční banka, kapitálový trh, spořitelna, spotřební úvěr, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (10)ISP (login)