Sněmovní tisk 899
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 18. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 30. 6. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: dítě, mladý člověk, občanský zákoník, rozvedená osoba, rozvod, vyživovací povinnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)