Sněmovní tisk 895
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Stav projednávání ke dni: 2. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 24. 9. 2019. Návrh zákona rozeslán dne 24. 9. 2019 senátorům jako tisk 135/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 11. 2019 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 135/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 2020 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 135/3 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 260).
  Návrh projednán dne 11. 6. 2020 na 24. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 431).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Červíček M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 17. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0895.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 7. 2020 jako tisk 895/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 7. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: Charta lidských práv, osobní zbraň, sebeobrana, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)