Sněmovní tisk 893
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Stav projednávání ke dni: 30. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Poslanec předložil sněmovně návrh zákona 16. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Dolínek Petr.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 893/0 dne 17. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0893.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 7. 2020 jako tisk 893/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 7. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: cyklistická stezka, dopravní značky, pravidla silničního provozu, silniční doprava, silniční provoz

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)