Sněmovní tisk 884
Novela z. o zajišťování obrany ČR

Stav projednávání ke dni: 17. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 16. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, dobrovolná vojenská služba, informační systém, obranná politika, seznam

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)