Sněmovní tisk 877
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Stav projednávání ke dni: 25. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Klaus, Zuzana Majerová Zahradníková) předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: Klaus V., Majerová Zahrad. Z..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 877/0 dne 27. 5. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0877.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 5. 2020. Vláda zaslala stanovisko 23. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 6. 2020 jako tisk 877/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 3. 7. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, dluh, Charta lidských práv, papírové peníze, platba, ústava

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)