Sněmovní tisk 876
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2021 a 2022

Stav projednávání ke dni: 5. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 5. 2020 jako tisk 876/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 876/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku navrženo na pořad 54. schůze (od 7. července 2020).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 26. 5. 2020 jako senátní tisk 265/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 2020 a přijal usnesení č. 154 (vyslovuje souhlas).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 25. schůze Senátu (od 22. 7. 2020) jako bod č. 15.



Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, udržování míru, vojenská spolupráce, vojska v zahraničí



ISP (login)