Sněmovní tisk 871
Novela z. o ekologickém zemědělství - EU

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 871/0 dne 21. 5. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 1. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: biopotravina, ekologické zemědělství, environmentální politika, chov dobytka, kontrola kvality zemědělských výrobků, národní zemědělská politika, označení výrobku, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)