Sněmovní tisk 869
Změny příloh A a B Stockholmské úmluvy

Stav projednávání ke dni: 6. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 869/0 dne 20. 5. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 31. 5. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 5. 2020 jako senátní tisk 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 2020 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (doporučuje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 10. 2020 na 27. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 500).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, opatření na kontrolu znečištění, škodliviny, znečišťování atmosféry, znečišťování překračující hranice, znečišťování životního prostředíISP (login)