Sněmovní tisk 864
Novela z. o návykových látkách - EU

Stav projednávání ke dni: 26. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 864/0 dne 13. 5. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1471).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 864/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 864/2 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 864/3 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 26. 2. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, konopí, kontrola léčiv, lék, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)