Sněmovní tisk 864
Novela z. o návykových látkách - EU

Stav projednávání ke dni: 29. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 5. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, konopí, kontrola léčiv, lék, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)