Sněmovní tisk 863
Novela z. o platebním styku - EU

Stav projednávání ke dni: 29. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 5. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, bankovnictví, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, finanční služby, finanční transakce, platební systém

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)