Sněmovní tisk 858
Vl.n.z.o soukromé bezpečnostní činnosti - EU

Stav projednávání ke dni: 21. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 858/0 dne 7. 5. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Robert Králíček a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

Další projednávání možné od 18. 5. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní služby, obchodní licence, odborná kvalifikace, předmět podnikání, soukromý sektor, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)