Sněmovní tisk 857
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 16. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Klaus, Zuzana Majerová Zahradníková) předložila sněmovně návrh zákona 6. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: Klaus V., Majerová Zahrad. Z..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 857/0 dne 11. 5. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0857.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 5. 2020. Vláda zaslala stanovisko 9. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2020 jako tisk 857/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 20. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: daň ze mzdy, sociální příspěvek, srážky ze mzdy, starý člověk, všeobecné zdravotní pojištění, zaměstnanec, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)