Sněmovní tisk 844
N.z.o některých opatřeních ke zmírnění hosp.a soc.dop.epid.

Stav projednávání ke dni: 20. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek, Ondřej Benešík, Jan Čižinský, Jiří Mihola, Marek Výborný, Stanislav Juránek, Pavla Golasowská, Vít Kaňkovský) předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 844/0 dne 4. 5. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0844.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2020. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2020 jako tisk 844/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 13. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: dítě, domácí péče, finanční zrovnoprávnění, odškodnění, příspěvek na péči, sazba DPH, úrok

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)