Sněmovní tisk 840
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019

Stav projednávání ke dni: 13. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 4. 2020 jako tisk 840/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Zpravodajem určen Ing. Roman Kubíček, Ph.D..

  • V
    • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 840/1 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, pevná cena, podpůrná cena, správní kontrola, zpráva o činnostiISP (login)