Sněmovní tisk 838
Změny příloh Úmluvy o zákazu chemických zbraní

Stav projednávání ke dni: 12. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 838/0 dne 24. 4. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Bc. Jaroslav Bžoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 5. 5. 2020.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 4. 2020 jako senátní tisk 252/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 5. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 6. 2020 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 252/1 (doporučuje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 25. schůze Senátu (od 22. 7. 2020) jako bod č. 22.Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, chemická zbraň, mezinárodní úmluva, nebezpečná látka, ratifikace dohody, řízení výroby, vývozní omezení, zakázaná zbraň, zbraň hromadného ničeníISP (login)