Sněmovní tisk 832
Vl.n.z.o poskytnutí státní záruky ČMZRB

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 832/0 dne 20. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 20. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 50).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 832/1 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 22. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5612.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 111, usnesení č. 1100).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 251, dokument 251/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 378).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 228/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5003Jakub Michálek17227-26054.docx (9 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 21. 4. 2020 v 18:53:00
5005Roman Onderka17229-26057.docx (16 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 21. 4. 2020 v 20:36:12
5019Pavel Juříček17243-26075.docx (15 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 22. 4. 2020 v 09:35:24
5020Marian Jurečka17244-26076.doc (69 KB) / PDF (313 KB, 9 stran) 22. 4. 2020 v 09:40:29
5022Tomáš Martínek17246-26082.docx (14 KB) / PDF (255 KB, 2 strany) 22. 4. 2020 v 10:14:36
5047Zbyněk Stanjura17271-26111.docx (16 KB) / PDF (247 KB, 3 strany) 22. 4. 2020 v 16:05:11
5048Věra Kovářová17272-26112.docx (14 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 22. 4. 2020 v 21:21:21


Deskriptory EUROVOCu: státní podpora, úvěr, úvěrová politika, záruka, záruka úvěruISP (login)