Sněmovní tisk 830
Novela z. o kompenzačním bonusu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 830/0 dne 20. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 20. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 50).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 830/1 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 22. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5613.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 103, usnesení č. 1098).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 250, dokument 250/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 250/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 377).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 4. 2020 poslancům jako tisk 830/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 4. 2020 poslancům jako tisk 830/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1108).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 6. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 7. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 234/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4976Marian Jurečka17200-26018.doc (49 KB)21. 4. 2020 v 09:40:02
4977Marian Jurečka17201-26019.doc (71 KB)21. 4. 2020 v 09:41:33
4995Miroslav Kalousek17219-26043.docx (16 KB)21. 4. 2020 v 13:44:04
5013Věra Kovářová17237-26069.doc (67 KB)22. 4. 2020 v 08:56:27
5014Věra Kovářová17238-26070.doc (60 KB)22. 4. 2020 v 08:59:17
5017Lucie Šafránková17241-26073.docx (17 KB)22. 4. 2020 v 09:33:25
5026Lucie Šafránková17250-26087.docx (17 KB)22. 4. 2020 v 10:52:14
5027Jan Hrnčíř17251-26089.docx (17 KB)22. 4. 2020 v 11:10:51
5028Marian Jurečka17252-26090.doc (46 KB)22. 4. 2020 v 11:14:14
5029Marian Jurečka17253-26091.doc (46 KB)22. 4. 2020 v 11:48:09
5036Miroslav Kalousek17260-26098.docx (14 KB)22. 4. 2020 v 13:22:12
5037Mikuláš Ferjenčík17261-26099.docx (13 KB)22. 4. 2020 v 14:25:27
5038Vojtěch Munzar17262-26100.docx (19 KB)22. 4. 2020 v 14:26:55
5039Mikuláš Ferjenčík17263-26101.docx (13 KB)22. 4. 2020 v 14:27:48
5040Zbyněk Stanjura17264-26102.docx (14 KB)22. 4. 2020 v 14:32:29
5041Zbyněk Stanjura17265-26103.docx (14 KB)22. 4. 2020 v 14:33:33
5043Mikuláš Ferjenčík17267-26105.docx (18 KB)22. 4. 2020 v 14:51:21
5044Vojtěch Munzar17268-26106.docx (18 KB)22. 4. 2020 v 15:25:41
5046Jan Skopeček17270-26109.docx (18 KB)22. 4. 2020 v 15:33:40
5049Mikuláš Ferjenčík17273-26113.docx (14 KB)22. 4. 2020 v 17:08:25


Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, odškodnění, osoba samostatně výdělečně činná, samostatná výdělečná činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)