Sněmovní tisk 826
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Stav projednávání ke dni: 15. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 826/0 dne 15. 4. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 26. 4. 2020.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 4. 2020 jako senátní tisk 245/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 5. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 12. 5. 2020 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 245/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 6. 2020 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 245/2 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 456).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, farmaceutický výrobek, hormon, povzbuzující prostředek, ratifikace dohody, sport, Světová antidopingová agenturaISP (login)