Sněmovní tisk 818
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019

Stav projednávání ke dni: 15. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 3. 4. 2020 jako tisk 818/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Kytýr.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 13. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 818/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (login)