Sněmovní tisk 808
Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 1. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 808/1 (doporučuje schválit) (revokováno).
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 808/2 (komplexní pozměňující návrh).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 7. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5603.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 55, usnesení č. 1023).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 227, dokument 227/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 4. 2020 a přijal usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako tisk 227/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 4. 2020 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 227/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 4. 2020 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 340).
  Návrh projednán dne 9. 4. 2020 na 19. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 341).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 9. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 159/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4690Zbyněk Stanjura16914-25652.docx (14 KB)2. 4. 2020 v 15:33:08
4691Zbyněk Stanjura16915-25653.docx (17 KB)2. 4. 2020 v 15:34:45
4692Zbyněk Stanjura16916-25654.docx (16 KB)2. 4. 2020 v 15:35:48
4693Zbyněk Stanjura16917-25655.docx (17 KB)2. 4. 2020 v 15:37:09
4694Zbyněk Stanjura16918-25656.docx (17 KB)2. 4. 2020 v 15:40:09
4709Lucie Šafránková16933-25687.docx (18 KB)3. 4. 2020 v 12:16:18
4710Lucie Šafránková16934-25688.docx (17 KB)3. 4. 2020 v 12:17:26
4712Lucie Šafránková16936-25690.docx (17 KB)3. 4. 2020 v 12:52:28
4716Lucie Šafránková16940-25695.docx (17 KB)5. 4. 2020 v 18:45:36
4719Zbyněk Stanjura16943-25701.docx (17 KB)6. 4. 2020 v 08:59:16
4720Zbyněk Stanjura16944-25702.docx (18 KB)6. 4. 2020 v 08:59:57
4721Zbyněk Stanjura16945-25703.docx (17 KB)6. 4. 2020 v 09:00:45
4724Miroslav Kalousek16948-25708.doc (36 KB)6. 4. 2020 v 09:45:32
4725Věra Kovářová16949-25709.doc (60 KB)6. 4. 2020 v 09:45:32
4738Věra Kovářová16962-25723.doc (56 KB)6. 4. 2020 v 14:36:30
4765Mikuláš Ferjenčík16989-25755.docx (873 KB)6. 4. 2020 v 19:10:50
4776Věra Kovářová17000-25766.doc (64 KB)6. 4. 2020 v 20:54:26
4777Věra Kovářová17001-25767.doc (59 KB)6. 4. 2020 v 20:55:17
4788Miroslav Kalousek17012-25780.doc (35 KB)7. 4. 2020 v 08:28:52
4790Zbyněk Stanjura17014-25782.docx (17 KB)7. 4. 2020 v 08:30:34
4791Zbyněk Stanjura17015-25783.docx (18 KB)7. 4. 2020 v 08:31:31
4792Zbyněk Stanjura17016-25784.docx (19 KB)7. 4. 2020 v 08:32:31
4793Zbyněk Stanjura17017-25785.docx (17 KB)7. 4. 2020 v 08:33:58
4794Zbyněk Stanjura17018-25786.docx (14 KB)7. 4. 2020 v 08:36:15
4802Marian Jurečka17026-25795.docx (27 KB)7. 4. 2020 v 08:59:24
4804Marian Jurečka17028-25796.docx (26 KB)7. 4. 2020 v 09:00:31
4805Marian Jurečka17029-25797.docx (26 KB)7. 4. 2020 v 09:01:23
4816Marian Jurečka17040-25808.docx (26 KB)7. 4. 2020 v 10:22:05
4818Marian Jurečka17042-25810.docx (26 KB)7. 4. 2020 v 10:23:28
4819Marian Jurečka17043-25811.docx (27 KB)7. 4. 2020 v 10:24:37
4826Marian Jurečka17050-25818.docx (27 KB)7. 4. 2020 v 10:54:17
4827Roman Onderka17051-25819.docx (33 KB)7. 4. 2020 v 10:56:59
4830Zbyněk Stanjura17054-25822.docx (15 KB)7. 4. 2020 v 11:28:31
4831Zbyněk Stanjura17055-25823.docx (15 KB)7. 4. 2020 v 11:29:40
4833Zbyněk Stanjura17057-25825.docx (19 KB)7. 4. 2020 v 11:56:28
4834Jan Skopeček17058-25826.doc (30 KB)7. 4. 2020 v 13:00:51
4840Tomáš Martínek17064-25836.docx (870 KB)7. 4. 2020 v 14:45:51
4848Věra Kovářová17072-25845.doc (67 KB)7. 4. 2020 v 16:06:21
4858Mikuláš Ferjenčík17082-25855.docx (18 KB)7. 4. 2020 v 18:30:46
4859Mikuláš Ferjenčík17083-25856.docx (13 KB)7. 4. 2020 v 19:01:03
4861Věra Kovářová17085-25860.docx (15 KB)7. 4. 2020 v 19:27:26


Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, odškodnění, osoba samostatně výdělečně činná, samostatná výdělečná činnostISP (login)