Sněmovní tisk 800
Novela z. o Vojenském zpravodajství

Stav projednávání ke dni: 9. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 4. 2020.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, bezpečnost informačních systémů, informační válka, obranná politika, pravomoc instituce, tajná služba, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)