Sněmovní tisk 793
Novela z. - notářský řád

Stav projednávání ke dni: 18. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: Červíčková M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 793/0 dne 25. 3. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0793.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 21. 4. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 4. 2020 jako tisk 793/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1502).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 793/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 1. 3. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7476Monika Červíčková19700-30016.doc (241 KB) / PDF (635 KB, 29 stran) 15. 2. 2021 v 13:19:07
8100Monika Červíčková20324-30864.docx (14 KB) / PDF (265 KB, 2 strany) 13. 4. 2021 v 14:48:10


Deskriptory EUROVOCu: elektronický podpis, jmenování pracovníků, notář

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)