Sněmovní tisk 793
Novela z. - notářský řád

Stav projednávání ke dni: 7. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: Červíčková M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 793/0 dne 25. 3. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0793.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 21. 4. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 4. 2020 jako tisk 793/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 1. 5. 2020.Deskriptory EUROVOCu: elektronický podpis, jmenování pracovníků, notář

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)