Sněmovní tisk 790
Novela z. o Vojenské policii - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 790/0 dne 24. 3. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bartošek a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (4)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, polovojenské síly, vojenský personál

Navržené změny předpisů (9)ISP (login)