Sněmovní tisk 780
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

Stav projednávání ke dni: 9. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 23. 3. 2020.Deskriptory EUROVOCu: Evropský fond pro regionální rozvoj, regionální finance, regionální politika, regionální pomoc, rozpočet kraje

Navržené změny předpisů (15)ISP (login)