Sněmovní tisk 776
Vl.n.z. o hromadném řízení - související

Stav projednávání ke dni: 26. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 776/0 dne 6. 3. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 2020 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Další projednávání možné od 17. 3. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Související tisk: 775 (Vl.n.z. o hromadném řízení).

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, hromadná žaloba, občanské právo, solventnost, soudní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)