Sněmovní tisk 773
Novela z. o státních svátcích

Stav projednávání ke dni: 22. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Leo Luzar, Jiří Mihola, Helena Válková) předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: Luzar L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 773/0 dne 6. 3. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0773.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 31. 3. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 3. 2020 jako tisk 773/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 4. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, druhá světová válka, státní svátek, vojenská okupace

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)