Sněmovní tisk 771
Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2019

Stav projednávání ke dni: 4. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 3. 2020 jako tisk 771/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 3. 2020 (usnesení č. 276). Zpravodajem určen Mgr. Karel Krejza.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 20. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 771/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku navrženo na pořad 54. schůze (od 7. července 2020).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 4. 3. 2020 jako senátní tisk 213/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 213/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)