Sněmovní tisk 767
Novela z. o soudních poplatcích

Stav projednávání ke dni: 15. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 13. 3. 2020.Deskriptory EUROVOCu: ceník, náklady řízení, soudní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)