Sněmovní tisk 765
Novela z. o pyrotechnice - EU

Stav projednávání ke dni: 1. prosince 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 3. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, kontrola vývozu, kontrolní moc, nebezpečná látka, odborná kvalifikace, ohňostroj, seznam, výbušnina

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)