Sněmovní tisk 759
Úml.zakládající Evropskou telekom.družicovou org.EUTELSAT

Stav projednávání ke dni: 5. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 759/0 dne 18. 2. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 29. 2. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 2. 2020 jako senátní tisk 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 198/2 (usnesl se).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 372).Deskriptory EUROVOCu: družice, EUTELSAT, ratifikace dohody, satelitní přenos, telekomunikaceISP (login)