Sněmovní tisk 758
Novela z. o metrologii - EU

Stav projednávání ke dni: 4. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 758/0 dne 18. 2. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1468).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 155, usnesení č. 1468).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 52, dokument 52/0.

Další projednávání možné do 24. 3. 2021 (do 30 dnů od doručení).Deskriptory EUROVOCu: metrologie, sladění norem, technické předpisy a normy

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)