Sněmovní tisk 756
Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Stav projednávání ke dni: 26. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 17. 8. 2020.Deskriptory EUROVOCu: digitalizace dokumentů, elektronická správa, informační systém, ukládání a vyhledávání informací, veřejná správa

Navržené změny předpisů (153)

Navržené změny sněmovních tisků (1)ISP (login)