Sněmovní tisk 749
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Stav projednávání ke dni: 29. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Langšádlová, Markéta Pekarová Adamová, Dominik Feri, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 749/0 dne 4. 2. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0749.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 2. 2020 jako tisk 749/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 8. 3. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, ochrana dítěte, poručenství, příbuzenský vztah, rodinná politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)