Sněmovní tisk 748
Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy

Stav projednávání ke dni: 1. prosince 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 748/0 dne 31. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 11. 2. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 31. 1. 2020 jako senátní tisk 194/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 2. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 194/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 194/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 384).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chemický výrobek, mezinárodní obchod, nebezpečná látka, pesticidy, přistoupení k dohodě, ratifikace dohodyISP (login)