Sněmovní tisk 742
Novela z. - živnostenský zákon

Stav projednávání ke dni: 15. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jan Farský, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 30. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 742/0 dne 31. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0742.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 2. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 2. 2020 jako tisk 742/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 3. 2020.Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, sídlo, sídlo instituce, živnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)