Sněmovní tisk 738
Novela z. - daňový řád

Stav projednávání ke dni: 16. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 738/0 dne 30. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0738.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 2. 2020. Vláda zaslala stanovisko 4. 3. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 3. 2020 jako tisk 738/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 14. 3. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: daňový systém, identifikační průkaz, ochrana soukromí, osoba samostatně výdělečně činná, osobní údaje

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)