Sněmovní tisk 734
Novela z. o pozemkových úpravách

Stav projednávání ke dni: 19. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné do 4. 7. 2020 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5827Marian Jurečka18051-27255.docx (30 KB)18. 6. 2020 v 10:08:53
5828Monika Jarošová18052-27256.docx (26 KB)18. 6. 2020 v 11:35:30


Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, nemovitý majetek, rozparcelování, sucho, systém vlastnictví půdy, vlastnictví, zhoršování životního prostředí, změna klimatu

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)