Sněmovní tisk 731
Vl.n.z. - invazní nepůvodní druhy - EU

Stav projednávání ke dni: 15. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 2. 2. 2020.Deskriptory EUROVOCu: akvakultura, biologická diverzita, invazní druhy, kontrolní moc, rostlinná říše, seznam, živočišná říše

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)