Sněmovní tisk 704
Novela z. - energetický zákon

Stav projednávání ke dni: 20. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 704/0 dne 23. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0704.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 2. 2020 jako tisk 704/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 3. 2020.Deskriptory EUROVOCu: cena energie, distribuce energie, energetické právo, rozvod elektřiny, vytápění, zásobování plynem

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)