Sněmovní tisk 702
Novela z. o užívání státních symbolů ČR

Stav projednávání ke dni: 6. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 3. 2021.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 50 - veřejnosti nepřístupná; videopřenos (17. března 2021)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5280Jan Hamáček17504-26512.docx (19 KB)14. 5. 2020 v 18:25:13


Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, státní symbol, úřední dokument, úřední razítko

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)