Sněmovní tisk 699
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Stav projednávání ke dni: 26. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 9. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1473).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 699/1 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 26. 2. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, propadnutí věcí, státní zástupce, trestná činnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)