Sněmovní tisk 697
Novela z. o zdravotnických prostředcích - EU

Stav projednávání ke dni: 25. ledna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 697/0 dne 8. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 920).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 697/4, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 13:14.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 697/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 77, usnesení č. 1386).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 1. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 33, dokument 33/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 33/2 (pozměňovací návrhy).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 5. schůze Senátu (od 27. 1. 2021) jako bod č. 5.

Další projednávání možné do 3. 2. 2021 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4532Patrik Nacher16756-25385.doc (87 KB)6. 3. 2020 v 09:34:01
5979Miloslav Janulík18203-27559.docx (23 KB)9. 7. 2020 v 15:39:00
6307Věra Adámková18531-28267.docx (29 KB)25. 9. 2020 v 10:58:50
6527Daniel Pawlas18751-28636.docx (18 KB)20. 10. 2020 v 16:09:20
6573Daniel Pawlas18797-28691.docx (19 KB)22. 10. 2020 v 19:40:18


Deskriptory EUROVOCu: ceník, lékařská diagnóza, prostředky zdravotnické techniky, režijní náklady

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)