Sněmovní tisk 697
Novela z. o zdravotnických prostředcích - EU

Stav projednávání ke dni: 9. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 697/0 dne 8. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 920).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/2 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 1. 4. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4532Patrik Nacher16756-25385.doc (87 KB)6. 3. 2020 v 09:34:01
5979Miloslav Janulík18203-27559.docx (23 KB)9. 7. 2020 v 15:39:00


Deskriptory EUROVOCu: ceník, lékařská diagnóza, prostředky zdravotnické techniky, režijní náklady

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)