Sněmovní tisk 696
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - EU

Stav projednávání ke dni: 23. ledna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 696/0 dne 8. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 919).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10., 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 696/4, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 13:10.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 696/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 72, usnesení č. 1385).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 1. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 32, dokument 32/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 32/2 (pozměňovací návrhy).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 5. schůze Senátu (od 27. 1. 2021) jako bod č. 4.

Další projednávání možné do 3. 2. 2021 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6439Věra Adámková18663-28533.docx (917 KB)15. 10. 2020 v 10:50:18
6526Daniel Pawlas18750-28635.docx (19 KB)20. 10. 2020 v 16:08:30


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, informační systém, prostředky zdravotnické techniky, správní kontrola, uvedení výrobku na trh

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)