Sněmovní tisk 691
Sml. o vydávání mezi ČR a Argentinskou republikou

Stav projednávání ke dni: 23. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 691/0 dne 7. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 953).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 691/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Další projednávání možné od 14. 4. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 1. 2020 jako senátní tisk 186/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 186/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 186/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 389).Deskriptory EUROVOCu: Argentina, Česká republika, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce, soudní spolupráce, vydáníISP (login)