Sněmovní tisk 685
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Stav projednávání ke dni: 24. ledna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 20. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: Netolický M., Línek R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 685/0 dne 23. 12. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0685.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 1. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 1. 2020 jako tisk 685/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 1. 2. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 79. schůze (od 19. ledna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4474Zbyněk Stanjura16698-25299.docx (18 KB)3. 3. 2020 v 09:21:42


Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, ošetřovatelská péče, péče o postižené osoby, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotně postižený člověk, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)