Sněmovní tisk 675
Novela z. o zřízení ministerstev

Stav projednávání ke dni: 16. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Krutáková, Jan Farský, Věra Kovářová, Vít Rakušan, Petr Gazdík, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: Krutáková J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 675/0 dne 19. 12. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0675.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 1. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 1. 2020 jako tisk 675/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 1. 2. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ministerstvo, trvale udržitelný rozvoj, ústřední orgány státní správy, zemědělská politika, 5206 ekologická politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)