Sněmovní tisk 670
Novela z. o odpovědnosti za přestupky

Stav projednávání ke dni: 24. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 17. 12. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, ohňostroj, ochrana soukromí, orgány veřejné správy, osobní údaje, správní delikt, správní formality, veřejná správa

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)