Sněmovní tisk 669
N.z. o nakládání se zbraněmi

Stav projednávání ke dni: 27. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: Mašek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 669/0 dne 6. 12. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0669.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2020 jako tisk 669/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Černochová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1159).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 669/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 669/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 669/4, který byl rozeslán 8. 10. 2020 v 9:22.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 669/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1309).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 11. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 4, dokument 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

Další projednávání možné do 23. 12. 2020 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4123Lubomír Volný16347-24736.docx (0 KB)
16347-24737.docx (43 KB)
20. 1. 2020 v 21:53:01
4124Lubomír Volný16348-24738.docx (33 KB)
16348-24739.docx (42 KB)
20. 1. 2020 v 21:54:42
4148Lubomír Volný16372-24765.docx (28 KB)21. 1. 2020 v 12:20:37
4481Jiří Kobza16705-25310.doc (55 KB)3. 3. 2020 v 12:29:12
6218Lubomír Volný18442-28124.docx (33 KB)15. 9. 2020 v 12:58:58
6348Lubomír Volný18572-28321.docx (35 KB)30. 9. 2020 v 15:35:38


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (5)

Deskriptory EUROVOCu: kontrola zbrojení, obranná politika, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, vojenské vybavení, zbrojní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)